2017

Sommarprogrammet 2017

19 maj 2017

Beth Laurin skulpturer och teckningar.
Debuterade på 70-talet, en av Sveriges mest hyllade skulptörer.
Hon arbetar även med flera medier såsom exempelvis foto, ljud, text, performance.
Representerad på bl.a. Nationalmuseum och Moderna Museet.
Beth Laurin har tilldelats Stockholms stads hederspris för bildkonstnär 2017.

Kretsloppskonst.
Skulpturer i återvunnen metall av eleverna i Kyrkskolan, Söderbärke inom ramen för Skapande skola. Följs av ett större projekt om kretsloppskonst 2018. Skulpturerna visas tillsammans med fotografisk grafik från industrimiljöer av Per Stymne

Äntligen fri.
Installation om och av den burmesiske performancekonstnären Kolatt och hans föreställning om kampen för politisk frigörelse och att bejaka sin sexuella läggning. Video, stillbilder, objekt och text.

Arkivhuset 100 år
Vi berättar i text och unika bilder om husets historia från arkiv till konsthall, om grannskapet i början av 1900-talet och påminner om alla utställningar sedan starten. Lägg gärna till din egen berättelse om Arkiv huset!

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Arkivhusets skulpturpark

ljustr+ñd cirkelinst.3 (Kopia) porfyrsoffa (Kopia)

Sommaren 2011 påbörjades uppbyggnaden av en skulpturpark i anslutning till Arkivhuset i Smedjebacken. De första skulpturerna utfördes av två av de mastersstudenter från Kungl. Konsthögskolan som visade sina verk den sommaren. Men skulpturparken är ett projekt i vardande. År 2012 tillkom ”Segel” och 2013 ”Porfyrsoffa” och ”Stenens Öga” tack vare samarbete med Landstinget Dalarnas konstkonsulent

Läs vår broschyr av verken och konstnärerna i dagsläget