Om Arkivhuset

Stiftelsen Arkivbyggnaden i Smedjebacken grundades 2003 och förvaltar den f.d. bruksarkivbyggnaden vid Nordlandervägen där vi under sommarhalvåret visar konst och konsthantverk, film, musik och andra kulturprogram. Vår särskilda profil är utställningar av samtida kvalitetskonst. I den omgivande parken har vi byggt upp en skulpturpark som efterhand skall växa. Vi har också en liten museishop. Arkivhuset är kanske inte så stort, men vill vara en pigg uppstickare i kulturlivet, en mötesplats för unga och gamla, för Smedjebacksbor, nysvenskar, hemvändare, sommargäster och turister. Vi vill vara en plattform för såväl folkbildning som dialog och nytänkande.

Stiftelsen, som står under Länsstyrelsens tillsyn, är privat och finansieras genom bidrag och donationer från både den offentliga och privata sektorn. Bland dem som givit omfattande stöd till programverksamheten märks Barbro Osher Pro Suecia Foundation. 

Arkivhuset uppfördes 1917 i klassicistisk stil av brukspatron Harald Nordlander, för att tjäna som arkiv åt Smedjebackens Walsverk. Det byggdes därför i sten för att vara brandsäkert och är i ett och ett halvt plan med vackert valmat tak och fina detaljer som halvpilastrar och rundfönster. Entrén flankeras av gjutjärnsmedaljonger med valsverkets varumärke och Nordlanders namnchiffer.

När Norrbärke församling 2003 upplät huset åt Stiftelsen hade det stått tomt och var förfallet. Genom donationer av främst Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har huset kunnat renoveras till sin forna glans. Kommunen, som för några år sedan förvärvade marken av Kyrkan, har återställt den förut igenvuxna parken. Stiftelsen disponerar nu hus och park med nyttjanderätt.

Arkivhuset ligger i norra änden av den lummiga Arkivhusparken i centrum av Smedjebacken. I parkens södra del står den Nordlanderska herrgården som förutom privatbostad inrymmer Norrbärke Hembygdsförenings årsskriftredaktion. Utom skulpturerna finns i parken också ett dussintal sällsynta äppelträd som nyligen förts hit från olika platser i Dalarna av pomologen Olle Ridelius.

Sommaren 2011 påbörjades uppbyggnaden av en skulpturpark i anslutning till Arkivhuset i Smedjebacken. De första skulpturerna utfördes av två av de mastersstudenter från Kungl. Konsthögskolan som visade sina verk den sommaren. Men skulpturparken är ett projekt i ständig utveckling. År 2012 tillkom ”Segel” av Svante Rydberg och 2013 ”Porfyrsoffa” samt ”Stenens Öga” tack vare samarbete med Landstinget Dalarnas konstkonsulent. Teresa Wennberg deponerade skulpturerna “Vindklocka och “Junk Madonna” och vi köpte in Max Olofssons “Morning Light” Under sommarsäsongen 2021 visade vi tillfälligt verk av Kent Karlsson, Margon lindberg och Kent Andersson

2021 fick vi Yvonne Wetterlings textilskulptur på björk, ” Okrönt liv” och Linda Pedersens ståtliga “Miss Piggy’s Dream” står kvar som lån från samma sommar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *