Styrelsen

Anna Falkengren, f.d. verksamhetschef, Ekomusum Bergslagen
Charlotta Ståhl, bildlärare, vice ordförande

Sanna Svensson, byggnadsantikvarie
Jan Axel Nordlander, ordförande, ambassadör
Eva Toft, f.d. bildlärare
Katarina Persson, bokbindare
Mats Jansson, Stålsäljare vid Ovako, bruksanställd i 4:e generationen
Per Stymne, industrihistoriker, konstnär

Jari Antell, kulturentreprenör & pensionerad gymnasielärare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *