Styrelsen

portr+ñtt H+Ñkan2portr+ñtt lotta2

Håkan Berggren, “stålman”, ledamot av kommunstyrelsen och kulturnämnden

Charlotta Ståhl, bildlärare, vice ordförande

Sanna Svensson, byggnadsantikvarie

portr+ñtt Jan2

Jan Axel Nordlander, ordförande, ambassadör

Eva Toft, f.d. bildlärare

Katarina Persson, bokbindare

 

Åsa Berggren Theander, f.d. lärare

Helena Andersson, stålverksarbetare, ledamot i kommunens kulturnämnd

Per Stymne, industrihistoriker, konstnä