Styrelsen

portr+ñtt H+Ñkan2portr+ñtt monika2portr+ñtt lotta2

Håkan Berggren, “stålman”, ledamot av kommunstyrelsen och kulturnämnden

Monika Boström, f.d. rektor, redaktör för “Bärkebygd”

Charlotta Ståhl, bildlärare, vice ordförande

portr+ñtt Jan2  portr+ñtt petter2

Jan Axel Nordlander, ordförande, ambassadör

Petter Eklund, skribent

 

My Draiby, konstnär och konstvetare

Helena Andersson, stålverksarbetare, ledamot i kommunens kulturnämnd