2010

Sommarsäsongen inleddes med att estetikklasserna vid Bergaskolan fick måla över förra sommarens graffiti, samtidigt som de videofilmade. Två av videofilmerna ligger ute på YouTube (sök på ”arkivhuset, graffiti”). Eleverna redigerar i höst ihop alla fyra videorna till en, som vi…