2010

Sommarsäsongen inleddes med att estetikklasserna vid Bergaskolan fick måla över förra sommarens graffiti, samtidigt som de videofilmade. Två av videofilmerna ligger ute på YouTube (sök på ”arkivhuset, graffiti”). Eleverna redigerar i höst ihop alla fyra videorna till en, som vi hoppas kunna  presentera för publik, både IRL och på nätet.

Ett urval av Björn Lyrvalls samling av rysk konst, huvudsakligen måleri,  från glasnost- och perestrojkatiden i Sovjetunionen,  visades på entréplanet tillsammans med tio akvareller av Jan Hietala, baserade på hans dagboksskisser från Moskva vid samma tid. På övervåningen huserade Pernilla Jansson med installation och objektkonst i glas, ljus och keramik.

DalaDemokraten beskrev Björnungarna – samlingsnamnet på årets utställningar –  som en spännande kombination av samtidskonst och placerade Pernillas fantasifulla armaturer i gränsområdet mellan konst och design. Ludvika Tidning tyckte att hennes verk var samtidigt smarta och humoristiska. De ryska målningarna beskrevs som återhållet expressiva med en spirande optimism och kraft.

Arkivhuset har fått en luftvärmepump som gör att vi kan förlänga säsongen. Kommunen har övertagit ägarskap och skötsel av parken från kyrkan.