2006

Sommaren 2006 lockade Arkivhuset 1.000 besökare. Fem utställningar hängdes; verk av Lennart Jansson med elever, av Anders Stimmer, Staffan Lindh, Svante Rydberg och Julie Leonardsson och slutligen textilkonst av Kent Gregory under titeln ”Färger i ett järnbruk”. Den utställningen besöktes av H.M. Konungen i anledning av Ovakos och Morgårdshammars 150-årsjubileum.