2009

Tidskriften Disajn & Konstvärlden skriver i Konstguiden sommaren 2009  “Väster om Avesta finns det lilla, men icke desto mindre sevärda Arkivhuset. Här ligger fokus på nutida konst och i sommar kommer fem graffitikonstnärer att få gå loss på galleriets väggar…” Också Maria Backmans…