Nyheter

Lotta von Schéele och Jan Axel Nordlander smider planer under återinvigningen av Malingsbo herrgård den 8 juni. Vackra och anrika Malingsbo kommer i fortsättningen att bjuda på evenemang, byggnadsvård, café m.m. så varför inte göra en runda på dit och till Arkivhuset en sommardag? Det går fint att bada vid båda ställena!
Arkivhusstiftelsens ordförande Jan Axel Nordlander förärades Smedjebackens kulturpris på nationaldagen den 6 juni, enlig motiveringen bl.a. för sitt “engagemang för konsten och kulturen i samhällsutvecklingen och för att ha lyft fram kvalitativ samtidskonst till glädje både för kommunens invånare och för hitresta”.

Arkivhusets skulpturpark

ljustr+ñd cirkelinst.3 (Kopia) porfyrsoffa (Kopia)

Sommaren 2011 påbörjades uppbyggnaden av en skulpturpark i anslutning till Arkivhuset i Smedjebacken. De första skulpturerna utfördes av två av de mastersstudenter från Kungl. Konsthögskolan som visade sina verk den sommaren. Men skulpturparken är ett projekt i vardande. År 2012 tillkom ”Segel” och 2013 ”Porfyrsoffa” och ”Stenens Öga” tack vare samarbete med Landstinget Dalarnas konstkonsulent. Sebastian Nordbäcks skulptur “Igår…” har förstörts av tidens tand och måste tas bort men ersätts av en ny år 2019

Läs vår broschyr av verken och konstnärerna i dagsläget

Se Arkivhusets och Bengtsgårds historia!

Här kan du se Arkivhusets och Bengtsgårds historia i den utställning vi visade sommaren 2017. Utställningen kan ses under sommaren 2018 på Arkivhusets loft. Tryck på bilderna nedan för att få dessa förstorade.